Biz, birincil ve ikincil pazar yerlerini karşılaştıran bir siteyiz. Fiyatlar, görünen değerden daha yüksek veya daha düşük olabilir.

Tottenham biletleri

Şu anda Tottenham için bilet ve seyahat paketi sunan 1 şirket var

Spurs'u kendi sahalarýnda izlemek için sabýrsýzlanýyor musunuz? Tüm Tottenham biletlerini bu sayfada yer alýyor ve böylelikle tüm büyük bilet satýcýlarýndan ve seyahat acentelerinden gelen fiyatlarýný karþýlaþtýrmanýzý kolaylaþtýrýyoruz.

Ucuz Tottenham Hotspurs bileti nasýl alýnýr?

En kolay yolu, bu sayfada listelenen herhangi bir satýcýnýn aracýlýðýyla satýn almaktýr. Bu þekilde seçtiðiniz maç için her türlü bilet bulabilirsiniz. Baþka bir yolu ise kulübe üye olmak ve bilet baþvurusunda bulunmaktýr, ancak popüler maçlara bilet kazanma þansý oldukça düþüktür.

Tottenham maçlarýnýn biletlerini karþýlaþtýr

Þirketler arasýndaki fiyatlarda büyük farklar olabilir. Bunun neden bazý biletlerin daha iyi koltuklar için olmasýdýr. Kale arkasýnda mý yoksa diðer tribünlerde mi oturmak istiyorsunuz? Ýlginizi çeken biletler hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için seyahat acentesinin web sitesine týklayabilirsiniz.

Tottenham’a Futbol Turu

Tottenham maçýna yapacaðýnýz bir tur ile, eðlencenin neredeyse sýnýrsýz olduðu Londra þehrindeki diðer tüm eðlenceleri de deneyimleme þansýný elde edersiniz. Rahat seyahat etmek isteyenler için bilet, konaklama ve ulaþým içeren eksiksiz bir futbol gezisi satýn alma fýrsatý da bulunur.

Wembley Stadyumu, Londra

Takým, iç saha maçlarýný þu anda Wembley'de oynuyor; asýl sahalarý White Hart Lane ise þu an yeniden inþa ediliyor.

Tottenham Fikstür 2024 | 2025

10

ağu

2024

Tottenham

vs

Bayern München

Tottenham Hotspur Stadium

Vanskapsmatcher

Başlayan fiyatlarla 225 €

Daha Fazla

Tottenham Biletleri

Tottenham iç saha ve deplasman maçý biletlerini kolayca karþýlaþtýrýn ve yeni stadyumunda Tottenham'ýn keyfini çýkarýn. Bu sitede tüm büyük satýcýlar arasýnda bilet karþýlaþtýrmasý yapabilir ve ardýndan seçtiðiniz bilet satýcýsýnýn/seyahat acentesinin sitesine gidebilirsiniz. Yan taraf, kale arkasý, tribünlerin üst kýsmý veya sahaya daha yakýn bir yerde oturmak isterseniz, seçim yapabilirsiniz. Sayfanýn maç programý bölümünde hangi maçlar için bilet satýn alabileceðinizi görebilirsiniz. Tüm seçenekleri görmek için bir maç seçin.

Tottenham Hotspur FC Hakkýnda

Tottenham her zaman büyük ve popüler bir kulüp olmuþtur ve ilgi çekici taktikleriyle ünlüdür. Son yýllarda Þampiyonlar Ligi'ne katýlma yolunda ileri adýmlar atan kulüp, lig þampiyonluðu için ciddi mücadeleler vermektedir. Harry Kane ve Christian Eriksen gibi oyuncularý ve teknik direktörü Pochettino, ligin en önemli profilerlerindendir.

Tottenham Stadyumu

Yeni inþa edilen ve 2018 yýlýnda tamamlanan stadyum, 62.000 kiþilik bir kapasiteye sahiptir. Seven Sisters'a giden metroya bindikten sonra White Hart Lane'de inebilir veya stadyumda duran otobüslerden birine (149, 259, 279) binebilirsiniz. Geri dönerken, White Hart Lane duraðý yerine Seven Sister üzerinden gitmek daha mantýklý olabilir, çünkü orasý oldukça hýzlý kalabalýklaþýr.

Kuzey Londra Derbisi

Tottenham da ezeli rakibi Arsenal gibi Kuzey Londralýdýr ve iki takým arasýndaki bu derbi, en büyük Londra derbisi olmasýnýn yaný sýra taraftarlar arasýnda da oldukça önemli bir maçtýr. Diðer Londra derbilerinin yaný sýra, Tottenham için diðer önemli maçlar arasýnda Manchester United ve Liverpool'a karþý oynanan maçlar bulunur..

Tottenham biletleri ne kadar?

Bilet fiyatlarý, rakiplerin kim olduðuna baðlý olarak oldukça deðiþebilir. Diðer bir etken ise stadyumda hangi koltukta oturmak istediðinizdir. Sahaya yakýn mý, kale arkasý mý oturmak istiyorsunuz?

Tottenham’ýn deplasman maçlarýna nasýl bilet alýnýr?

Bileti, sitemizde listelenen þirketlerin herhangi birinden satýn alabilirsiniz; ancak Spurs taraftarlarýyla birlikte oturmak istiyorsanýz, biletlerin deplasman bölümü için olduðundan emin olun.

Bilet Bilgisi

http://www.tottenhamhotspur.com/tickets/

En ucuz ev sahibi maçları

10

ağu

2024

Tottenham

vs

Bayern München

Tottenham Hotspur Stadium

Vanskapsmatcher

Başlayan fiyatlarla 225 €

Daha Fazla

En pahalı ev sahibi maçları

10

ağu

2024

Tottenham

vs

Bayern München

Tottenham Hotspur Stadium

Vanskapsmatcher

Başlayan fiyatlarla 225 €

Daha Fazla