Biz, birincil ve ikincil pazar yerlerini karşılaştıran bir siteyiz. Fiyatlar, görünen değerden daha yüksek veya daha düşük olabilir.

Real Madrid biletleri

Şu anda Real Madrid için bilet ve seyahat paketi sunan 0 şirket var

Real Madrid, Avrupa'nýn en ünlü takýmlarýndan biri ve Real Madrid biletleri oldukça revaçta. Bale, Ronaldo ve Ramos'un top oynayýþýný izlemek istiyorsanýz, farklý bilet satýcýlarýnýn fiyatlarýný karþýlaþtýrmak iyi bir fikir.

Ucuz Real Madrid bileti nereden alýnýr?

Biletleri doðrudan kulübün web sitesinden ya da burada listelenen þirketlerden satýn alabilirsiniz. Real Madrid'in iç saha maçlarý için yalnýzca bilet veya tüm maç paketi satýn alabilirsiniz.

Real Madrid maç biletlerini karþýlaþtýr.

Fiyatý en uygun bileti almanýn en iyi yolu tüm satýcýlardan gelen fiyatlarý karþýlaþtýrmaktýr. Fiyatlar oldukça farklýlýk gösterebilir, bu nedenle oldukça tasarruf edebilirsiniz.

Real Madrid'e Futbol Turu

Madrid'e maç bileti, otel ve uçuþlarýn dahil olduðu tüm bir futbol paketi satýn almak daha rahattýr ve hatta bazen daha uygun maliyetlidir.

Santiago Bernabéu, Madrid

80.000'den fazla seyirci kapasitesine sahip büyük stadyumu görme fýrsatýný yakalayýn. Gerçek taraftarlar için stadyum turuna çýkma, müzeyi ve kulüp maðazasýný ziyaret etme fýrsatý da bulunur.

Real Madrid Fikstür 2024 | 2025