Biz, birincil ve ikincil pazar yerlerini karşılaştıran bir siteyiz. Fiyatlar, görünen değerden daha yüksek veya daha düşük olabilir.

Chelsea biletleri

Şu anda Chelsea için bilet ve seyahat paketi sunan 0 şirket var

Chelsea'nin Stamford Bridge'de oynadýðý iç saha maçlarýnýn biletleri oldukça revaçtadýr ve bulmasý çok kolay deðildir. Maçý seçin ve piyasadaki tüm büyük bilet satýcýlarý ve seyahat acentelerinden gelen fiyatlarý karþýlaþtýrýn.

Ucuz Chelsea bileti nasýl alýnýr?

Bunun bir yolu, kulübe üye olmak ve ardýndan belirli bir maç bileti için baþvuruda bulunmaktýr. Ancak, bu þekilde bilet kazanacaðýnýzýn garantisi yoktur. Diðer bir yol ise bu sayfada bulunan partnerlerimizin birinden satýn almaktýr. Bu þekilde biletleriniz garanti altýnda olacaktýr. Çok sayýda bilet satýcýsý olsa da, satýn almadan önce çeþitli satýcýlarýn sunduklarý tüm fýrsatlarý deðerlendirin.

Chelsea biletlerini karþýlaþtýr

Bilet fiyatlarý, yalnýzca farklý maçlar arasýnda deðil, ayný maçlar için de oldukça farklýlýk gösterebiliyor. Sahaya yakýn bir yerde oturmak sizin için ne kadar önemli? Genellikle kulübelere yakýn oturmak, kale arkasýnda oturmaya kýyasla daha pahalý olabilir. Her durumda, tüm alternatifleri karþýlaþtýrma tablomuza dahil etmeye çalýþýyoruz.

Chelsea Maçlarýna Futbol Turu

Otel ve uçak bileti peþinde koþmak istemiyorsanýz, görmek istediðiniz maç için size özel paketler de satýn alabilirsiniz. Pakete bilet, otel ve ulaþým dahildir.

Stamford Bridge, Londra

Stadyum, gezebileceðiniz çok sayýda barýn, restoranýn ve eðlence mekanýnýn bulundaðu çok güzel bir bölgede yer almaktadýr. 40.000'den fazla seyirciyle birlikte canlý bir maç izleyin.

Chelsea Fikstür 2024 | 2025

Chelsea FC Biletleri

Bu sitede tüm Chelsea maçlarýnýn biletlerini karþýlaþtýrabilir ve satýn alabilirsiniz. Yalnýzca maç bileti satýn alýp konaklama ve ulaþýmýnýzý kendiniz ayarlayabilir ya da seyahat paketi satan satýcýlardan birini seçerek uygun otel aramak için zaman harcamak zorunda kalmazsýnýz. Avrupa'nýn en büyük seyahat acenteleri ve bilet satýcýlarýyla çalýþtýðýmýz için partnerlerimizden yaptýðýnýz satýn alýmlarda kendinizi güvende hissedebilirsiniz.

Chelsea FC Hakkýnda

Chelsea ya da "Maviler", Premier Lig'in en popüler kulüplerinden biridir. Her zaman hem lig þampiyonluðu hem de Þampiyonlar Ligi'ne katýlmak için mücadele eden üst düzey bir takýmdýr. Hazard, Willian ve Courtois gibi muazzam oyunculara sahip olan Chelsea, sahada izlemesi oldukça keyifli bir takýmdýr. Kulübün Rus sahibi Abramovich de kulübün son yýllarda geliþmesine katkýda bulunarak baþarýnýn önemli etkenlerinden biridir.

Stamford Bridge

Stamford Bridge'e ulaþmanýn en kolay yolu, metro ile District Line üzerindeki Fulham Broadway duraðýna gitmek ya da 14, 211 ve 414 numaralý otobüslere binmektedir. Stadyum 41.000'den fazla seyirci kapasitelidir ve neredeyse tüm maçlar kapalý giþe oynanmaktadýr. Stadyumun çevresinde maçtan önce ve sonra vakit geçirebileceðiniz çok sayýda bar, restoran ve alýþveriþ merkezi bulunur.

Büyük Maçlar

Chelsea'nin spesifik bir rakibi yok; ancak Arsenal, Liverpool ve Manchester United'a karþý oynadýðý maçlar her zaman biraz daha pahalýdýr. Fulham, Stamford Bridge'e en yakýn takýmlardan biri, ancak koþullarýndaki fark nedeniyle büyük bir rakip olarak sayýlmýyor.

Chelsea biletleri ne kadar?

Üst düzey takýmlar arasýnda oynanan maçlarýn fiyatlarý genellikle daha yüksektir. Tüm maçlarýn fiyatlarýný listeliyoruz. Tam fiyatlarý görmek istiyorsanýz, daha fazla bilgi için maçlardan birine týklayýn.

Chelsea’nin deplasman maçlarýna nasýl bilet alýnýr?

Hem iç saha hem de deplasman olmak üzere tüm maçlarý listeliyoruz, ancak deplasman maçý izlemek ve diðer Chelsea taraftarlarýyla birlikte oturmak istiyorsanýz, tribünlerin deplasman bölümüne bilet aldýðýnýzdan emin olun.

Bilet Bilgisi

https://www.chelseafc.com/en/tickets---membership/buy-tickets