Biz, birincil ve ikincil pazar yerlerini karşılaştıran bir siteyiz. Fiyatlar, görünen değerden daha yüksek veya daha düşük olabilir.

Arsenal biletleri

Şu anda Arsenal için bilet ve seyahat paketi sunan 0 şirket var

Arsenal maçýna bilet satýn almak istiyorsanýz, sitemizdeki tüm satýcýlardan gelen fiyatlarý karþýlaþtýrabilirsiniz. Listeden bir maç seçin ve büyük bilet satýcýlarý ve seyahat acentelerinde mevcut olan tüm teklifleri görün.

Ucuz Arsenal bileti nasýl alýnýr?

Arsenal'in iç saha maçlarý genellikle hemen tükendiði için, bu maçlara bilet bulmak oldukça zor. Özellikle de kulüp üyesi deðilseniz, bu durum sýklýkla yaþanýr. Bilet almanýn en kolay yolu, Arsenal biletlerinin satýcýsý olan bir partnerden veya bir seyahat acentesinden satýn almaktýr Bu þirketler bu sitede listelenmektedir.

Arsenal Biletlerini Karþýlaþtýr

Stadyumda mümkün olan en iyi yerde mi oturmak istiyorsunuz, yoksa kale arkasý sizin için yeterli mi? Ýhtiyaçlarýnýz ne olursa olsun, bunlar karþýlanabilir. Arsenal'in iç saha maçlarý için bilet satan çok sayýda þirket bulunmaktadýr ve bu da bir alýcý olarak size seçim özgürlüðü tanýyor.

Arsenal’e Futbol Turu

Her þeyin dahil olduðu bir maç paketi satýn almayý tercih eder misiniz? O halde konaklama ve uçak biletlerinin dahil olduðu tüm bir futbol gezisi satýn alma fýrsatýnýz var. Bu, her þeyi kolayca organize etmenin uygun bir yoludur ve otel veya uçuþ aramak için zaman kaybetmenize gerek yoktur.

Emirates Stadyumu, Londra

Emirates yaklaþýk 60.000 seyirci alýr ve Londra'nýn kuzeyinde yer almaktadýr. Oraya metro ile kolaylýkla ulaþabilirsiniz. Ayrýca bir stadyum turu yapma ve Arsenal Müzesi'ni ziyaret etme fýrsatýnýz da var.

Arsenal Fikstür 2024 | 2025

Arsenal FC biletleri

Arsenal, hem lig hem de FA Cup ve lig kupalarýnda elde ettiði galibiyetlerle Ýngiltere'nin en baþarýlý takýmlarýndan biridir. Bu web sitesinde, fiyatlarý kolayca karþýlaþtýrabilir ve ardýndan partnerlerimizin biri üzerinden maç bileti ayýrtabilirsiniz. Sadece maç bileti veya konaklamalý paket turu satýn almayý tercih edebilirsiniz. Önce maç programýndan ilgilendiðiniz bir maçý seçin, ardýndan farklý bilet satýcýlarýnýn fiyatlarýný ve koltuklarýný karþýlaþtýrýn. Hem lig hem de kupa maçlarýný, hem iç saha hem de deplasman maçlarýný listeliyoruz; bunlarý doðrudan satýþa hazýr bulacaksýnýz.

Arsenal FC Hakkýnda

Arsenal, Premier Lig'de her sezon þampiyonluk için mücadele etmesi beklenen takýmlardan biri. Özil, Aubameyang ve Lacazette gibi oyuncular barýndýran Arsenal, tehlikeli bir hücum hattýna sahip. Kulüpte uzun süredir yer alan Wenger'in yerine gelen Emery, takýmý yeniden yapýlandýrmaya baþladý. Tek bir maç bile kaybetmeden ligi kazandýklarý 2003/2004 sezonu, gelmiþ geçmiþ en iyi sezon olarak tarihe geçti. "Yenilmezler" olarak adlandýrýlmalarýnýn nedeni budur.

Emirates Stadyumu

Stadyuma toplu taþýma araçlarý ve Arsenal duraðý (Piccadilly Hattý) ile kolayca ulaþabilir; alternatif olarak Finsbury Park veya Highbury & Islington'a gidebilir ve Emirates'e 10 dakika yürüyebilirsiniz. Arsenal, 2006 yýlýnda Highbury'i deðiþtirmesinin ardýndan modern stadyumda oynamaya baþlamýþtýr. 60.355 seyirci kapasitesi ile maçlarýn çoðu kapalý giþe oynanmaktadýr.

Kuzey Londra Derbisi

Arsenal ile rakibi Tottenham arasýndaki derbi bu þekilde adlandýrýlýr. Her iki takým da Kuzey Londra takýmlarýdýr ve kulüpler arasýnda her zaman bir rekabet olmuþtur. 2017/2018 sezonunda Wembley Stadyumu'nda oynanan derbide rekor kýrýlmýþtýr. Arsenal'in diðer büyük maçlarý arasýnda Manchester United'a karþý oynanan maç ve Chelsea'ye karþý oynanan Londra derbisi bulunur.

Arsenal biletleri ne kadar?

Fiyatlar konusunda hýzlýca fikir edinmeniz için, fiyatlar maç maç listelenmektedir. Fiyatlar, rakiplere ve ne kadar iyi koltuklar aradýðýnýza baðlý olarak deðiþkenlik gösterebilir.

Arsenal’in deplasman maçlarý için nasýl bilet alýnýr?

Ayný þekilde alabilirsiniz, ancak deplasman taraftarlarýna katýlmak istiyorsanýz, biletlerin stadyumun deplasman bölümü için olduðundan emin olun.

Bilet Bilgisi

https://www.arsenal.com/tickets